Skip to content

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä/päivitetty 1.1.2022

 1. Rekisterinpitäjä
  Työväen Musiikkitapahtuma ry, 0869273-4
  Sääksmäentie 1, 37600 Valkeakoski
  040 525 7177, info@valmu.com

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Marianne Haapoja
  Sääksmäentie 1, 37600 Valkeakoski
  040 525 7177

 3. Rekisterin nimi
  Työväen Musiikkitapahtuma ry:n yhteystietorekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  Työväen Musiikkitapahtuma ry:n toiminnanohjausjärjestelmän kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterinpitäjä rekisteröi Työväen Musiikkitapahtuma ry:n verkkosivuilla lomakkeita täyttäneistä henkilöistä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa lomaketta täyttäessään.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  Tästä poiketen Työväen Musiikkitapahtuma ry käyttää verkkosivuillaan Google Analytics -sovellusta sekä MailChimp-palvelualustaa, joiden nojalla tietoa sivuston käytöstä siirtyy Google LLC:lle sekä MailChimp LLC:lle, jotka kuuluvat EU-US Privacy-Shield -järjestelyyn.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Työväen Musiikkitapahtuma ry:n toiminnanohjausjärjestelmän yhteystietorekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmän sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.